Termeni si condiții legale

  • Acasa
  • /
  • Termeni si condiții legale

1. General
Folosirea pe tot parcursul prezenţilor termeni şi condiţii a cuvântului “Kdix NET” va identifica compania S.C. EVOLIS NET S.R.L. cu sediul în Str. Calea Ialomiței, Nr.43A, Târgoviste, Dâmbovița, în calitate de furnizor de servicii.
Serviciile oferite de Kdix NET sunt îndreptate spre persoane fizice, juridice, instituții legale ş.a.m.d care au capacitatea legală de a face parte dintr-o colaborare contractuală.
Termeni, condiții și descrieri ale funcționării serviciilor oferite la care se face referire în acest document sub forma unor link-uri externe fac parte integrantă din aceşti Termeni și Condiții.
Termeni și condiții adiționali chiar dacă cunoscuți nu fac parte din prezentul document decât în cazul în care aceştia sunt introduse în mod expres și de comun acord recunoscute.

Kdix NET este singurul proprietar al tuturor materialelor şi informaţiilor disponibile pe Website. Clienţii sau vizitatorii Website-ului nu vor putea copia, reproduce, distribui, comunica public, retransmite niciun astfel de material sau părţi ale acestuia, sub nici o formă şi prin nici o modalitate.

Kdix NET își rezervă dreptul de a suspenda serviciile oferite în cazul încălcării dispozițiilor de mai jos sau în lipsa unui răspuns acordat în timp rezonabil privind aceste încălcări.
De asemenea Kdix NET își rezervă dreptul de a dezvălui informațiile clientului conform cu Politica de Confidențialitate pentru satisfacerea oricăror cerințe legale. În cazul în care această dezvăluire nu trebuie să rămână confidențială clientul va fi anunțat în această privință.

Kdix NET își rezervă dreptul de a şterge orice cont cu un preaviz de 15 zile.
Orice termen neprezentat în acest document este deschis interpretării şi schimbării de către Kdix NET fără vreo notificare în prealabil.

 

2. Contractare
Acceptarea în prealabil a acestor Termeni și Condiții este necesară pentru orice demers privind achiziționarea serviciilor oferite de Kdix NET.
În momentul efectuării unei comenzi clientul își asumă inițierea unei colaborări contractuale cu Kdix NET. Vom confirma instant această inițiere dar această confirmare nu reprezintă o obligație pentru client sau Kdix NET de a continua cu activarea comenzii.
Ne rezervăm dreptul de a accepta sau refuza comanda unui client pe durata unei zile lucrătoare după examinarea autenticității și a nivelului de încredere prezentat de client respectiv comandă.

 

3. Aplicabilitate
Prezentele dispoziţii se aplică tuturor cliențiilor Kdix NET, deținători ai oricărora dintre pachetele sau serviciile ofertate pe website, utilizarea serviciilor furnizate având loc doar sub aceşti Termeni și Condiții, aceștia aplicându-se pentru toate relațiile contractuale între client și Kdix NET.
Legea sub care operează acești termeni și condiții este cea validă în momentul inițierii colaborării.
Serviciile oferite de Kdix NET în cadrul contractului sunt cele disponibile pe website-ul Kdix NET

 

4. Financiar
General
Prețurile curente și valide sunt disponibile mereu pe Kdix NET
În funcție de serviciul ales, perioada de facturare poate varia. Toate plățile vor fi realizate pe baza facturii proforme emise de către Kdix NET.
Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor în avans față de perioada de timp în care acestea sunt furnizate.
Prețurile afișate în Euro sunt calculate în RON la cursul BNR din data facturării. Conform legislației toate facturile și plățile sunt procesate în RON.

Expediere
Facturile sunt trimise în format electronic pe e-mail ca ataşamente și pot fi descărcate oricând din contul de client. La cerere se pot trimite şi cu semnătura personalului autorizat pe acestea.
În cazul în care clientul solicită transmiterea facturilor în format fizic, costul transportului va fi suportat de către client.

Amânare/Suspendare/Reactivare
Serviciile de găzduire oferite de Kdix NET sunt active implicit 7 zile după data scadentă prezentată pe factura proformă.
Serviciile pe care Kdix NET le achizitionează de la alți furnizori (ex. domenii, licențe, certificate ssl) vor putea fi prelungite doar în momentul achitării acestora ele având perioada de expirare egală cu data scadentă de pe factura proformă.
Clienții pot solicita oricând o amânare de plată privind serviciile de găzduire Kdix NET.

Conturile cliențiilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea serviciului la cel târziu 7 zile după data scadentă prezentată pe factura proformă vor fi suspendate automat în lipsa unei dovezi de plată sau de solicitare a unei amânări.
Dovezile de plată vor avea ca rezultat doar activarea/reactivarea serviciilor comandate/deținute, factura fiscală fiind însă emisă doar în momentul în care suma achitată va fi vizibilă în unul din conturile bancare Kdix NET.
Kdix NET își rezervă dreptul de a redeschide/reactiva conturile doar după plata integrală a tututor sumelor datorate de către client.

Neplată
Kdix NET își rezervă dreptul de a suspenda contul clientului în cazul neplății facturii până la data scadentă indicată pe factura emisă.
În cazul în care se depășesc 60 de zile de neplată contul împreună cu toate datele existente pe acesta va fi şters în mod automat de pe server.

Upgrade/Downgrade
Clientul are posibilitatea de a face oricând upgrade sau downgrade la serviciile achiziționate. Pentru upgrade se va achita doar diferența dintre pachetul inițial și cel spre care se va face upgrade pe perioada de timp rămasă achitată în avans la pachetul inițial. Pentru downgrade creditul rămas poate fi folosit în vederea prelungirii serviciului aferent însă recomandăm ca înainte de aceste operațiuni să consultați echipa Kdix NET în legătură cu nevoile dumneavoastră.

Returnarea baniilor
Clientul are oricând dreptul să solicite restituirea baniilor pentru serviciile achitate către Kdix NET, returnarea acestora însă se va face în următoarele condiții:
• dacă solicitarea e făcută în termen de 30 de zile calendaristice de la activarea comenzii clientului i se va restitui întreaga sumă
• dacă solicitarea e făcută la mai mult de 30 de zile calendaristice de la activarea comenzii clientului i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate
• dacă solicitarea a mai fost făcută pentru domeniul în cauză clientului i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate
• dacă solicitarea a mai fost făcută de clientul în cauză acestuia i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate

În cazul în care clientul beneficiază de o ofertă care include servicii gratuite (ex. domenii, licențe, certificate ssl) contravaloarea acestora va fi scăzută din totalul sumei de returnat.
Nu se vor returna sumele achitate pentru servicii pe care Kdix NET le achiziționează de la alți furnizori iar asta include serviciul de înregistrare respectiv reînnoire domenii, licențe software, certificate ssl,etc.

Promoții
În cazul ofertelor cu produse / servicii gratuite acestea vor putea fi utilizate doar pe echipamentele și rețeaua Kdix NET. În cazul transferului serviciilor spre alți furnizori/registrari clientului i se vor reține sumele echivalente activării acestor servicii.
Kdix NET își rezervă dreptul de a încheia în orice moment valabilitatea unei oferte promoționale.

În ceea ce privește serviciile oferite gratuit, de regulă această gratuitate se aplică doar pentru primul an de utilizare urmând ca în al doilea an să se achite contravaloarea serviciului în cazul în care se dorește prelungirea acestuia.
Kdix NET poate excepta de la această regulă orice servicii crede de cuviință pentru o perioadă nedefinită.

Facturile fiscale vor fi emise doar după apariția sumelor achitate în conturile Kdix NET.
Facturile fiscale vor fi emise pe durata programului de lucru a departamentului comercial cu excepția sărbătorilor și zilelor libere legale.

În cazul încălcării termeniilor și condițiilor prezentați, Kdix NET își rezervă dreptul de a bloca restituirea sumelor către client.

 

5. Domenii
În ceea ce privește relația din punct de vedere al înregistrării/reînnoirii numelor de domenii, responsabilitatea noastră constă în achiziția/reînnoirea numelui de domeniu.
Alocarea actuală a domeniului nu se află sub influența sau controlul nostru, iar clientul poate fi sigur că înregistrarea/reînnoirea a avut loc doar în momentul confirmării acestei operațiuni de către noi.
Kdix NET nu își asumă răspunderea și nu oferă nici o garanție în privința înregistrării/reinnoirii domeniilor.

Extensiile de domenii sunt administrate de o multitudine de oganizații diferite. Fiecare dintre aceste organizații are proprii termeni de înregistrare, administrare și dispută.
Pentru ca o înregistrare/reînnoire să aibă loc cu succes clientul va trebui să furnizeze informațiile respectiv documentele solicitate de membrii echipei Kdix NET precum și să urmeze îndeaproape indicațiile acestora.

Cerințele detaliate fiecărei extensii furnizate de Kdix NET pot fi văzute accesând termeni domenii

Recomandăm ca achitarea reînnoirii domeniilor să aibă loc înainte de data scadentă prezentată pe factură, respectiv termenul de expirare pentru a evita situații în care domeniul nu va mai putea fi reînnoit.
În cazul în care domeniul este achitat ulterior datei scadente/de expirare, Kdix NET nu își asumă răspunderea pentru taxele adiționale solicitate de registrar privind reactivarea/reînnoirea domeniului.

Kdix NET nu își asumă răspunderea pentru disponibilitatea numelor de domenii între intervalul de timp scurs de la efectuarea comenzii și efectuării plății propriu zise pentru înregistrarea domeniului.
Serviciul de înregistrare domenii funcționează la nivel global pe baza “primul venit – primul servit”.

 

6. Răspunderea
Kdix NET nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a echipamentelor sau a rețelei, oricare ar fi motivul care cauzează această întrerupere. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor.
Clientul este de acord să garanteze și să ne considere nevinovați în legatură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru.

Kdix NET își asumă răspunderea în cazul în care întreruperea furnizării serviciilor a fost cauzată intenționat sau este rezultat al unei neglijențe grosolane din partea echipei Kdix NET. Clientul declară că înțelege și acceptă că suma totală a daunelor solicitate de acesta pentru orice motiv de la Kdix NET și care ar putea fi achitat de Kdix NET, nu va putea depăși în niciun mod și în niciun caz, suma totală a tarifelor achitate de către client furnizorului pe ultima factură privind furnizarea serviciilor pentru care sunt solicitate daune.

Clientul își asumă răspunderea pentru orice daune cauzate Kdix NET în mod direct sau indirect, prin utilizarea incorectă a serviciilor furnizate respectiv, încălcarea prezentelor termeni și condiții. Asta include dar nu se limitează la taxe legale, taxe avocat, taxe notariale și orice alte cheltuieli.

 

7. Integritatea datelor

În cazul conturilor de găzduire Shared și a Serverelor administrate de noi, suntem responsabili de securitatea serverului dar nu și a aplicațiilor instalate de către client.
Kdix NET nu își asumă răspunderea pentru breșele de securitate existente în aplicațiile clientului și pentru eventualele prejudicii cauzate de exploatarea acestora. Răspunderea în această privință revine administratorului, respectiv dezvoltatorului aplicației.
Kdix NET nu își asumă răspunderea pentru protecția dispozitivelor electronice personale folosite pentru accesul conturilor/serviciilor contractate. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că atât aplicațiile instalate/utilizate pe conturile de găzduire cât și propriile dispozitive sunt actualizate și securizate.

Clientul va avea acces la conturi prin intermediul unei combinații de utilizator și parolă. Acesta este responsabil pentru menținerea în condiții de securitate a acestor date precum și a altor informații sensibile.
Clientul va fi răspunzător pentru orice abuz realizat prin folosirea autorizată sau neautorizată a acestor date. Dacă acesta află că o terță parte neautorizată cunoaște aceste date, trebuie să le reseteze de îndată.

Descrierea condițiilor în care se efectuează și păstrează backup-ul este disponibilă la adresa backup Kdix NET .
Însă,trebuie reținut faptul că nu oferim nici o garanție pentru integritatea copiilor de siguranță și singurul responsabil de existența unei copii de siguranță a datelor este deținatorul datelor respective.

 

8. Suport
Fiecare client Kdix NET, indiferent de serviciul contractat va beneficia de suport prin metodele și in intervalul orar prezentat pe pagina de contact .
Timpul de răspuns poate varia în funcție de complexitatea problemei și de nivelul de solicitări de suport deschise la un moment dat.
Kdix NET încearcă să ofere un timp de răspuns cât mai scurt pentru solicitările transmise prin email dar uneori această perioadă poate crește și până la 60 minute.
Schimbul de informații telefonic, respectiv prin aplicația de suport, deși are loc în timp real, nu garantează o rezolvare imediată a situației prezentate.

Suportul oferit de membrii echipei tehnice Kdix NET este restrâns la funcționarea serviciilor oferite.
Suportul privind:
• instalarea și configurarea diferitelor aplicații
• instalarea și configurarea diferitelor dispozitive
• actualizarea diferitelor aplicații
• optimizarea respectiv securizarea diferitelor aplicații

Nu intră în cadrul de responsabilitate direct al Kdix NET decât în cazul în care este specificat în mod expres.
Suportul oferit în aceste privințe va fi acordat în limita timpului disponibil și al cunoștințelor, respectiv experienței deținute atât în domeniul respectiv cât și în ceea ce privește aplicația/dispozitivul prezentat.

Clienții care își asumă răspunderea administrării pentru serverele VPS nu vor beneficia de suport privind administrarea acestuia. Asta include dar nu este limitat la : instalări de software, librării, modificări de orice natură în configurația/funcționarea serverului.

Clienții pachetelor de găzduire partajată precum și clienții serviciilor VPS cu administrare, beneficiază de serviciile descrise pe pagina SECURED

Instalarea de software sau librării adiționale în mediile partajate, respectiv pe VPS, va fi facută doar după o analiză detaliată a modificărilor și riscurilor pe care aceste adăugări le reprezintă. Kdix NET își rezervă dreptul de a refuza instalarea de noi aplicații, librării etc.
La nivel de server partajat, Kdix NET își rezervă dreptul de a nu implementa modificări care ar afecta toți clienții, asta include dar nu este limitat la serviciile care rulează pe server (Web,FTP,Mail,Baze de date). În cazul în care anumite solicitări vor putea fi însă implementate pe VPS, clientului i se va recomanda trecerea spre acel serviciu.

Kdix NET își rezervă dreptul de a întrerupe suportul oferit în relația cu un client în cazuri excepționale, cum ar fi :
• abuz de cerințe de administrare software
• limbaj și comportament indecent de orice natură la adresa membrilor echipei Kdix NET

De asemenea, dacă serviciul de mentenanță (administrare) servere sau alte echipamente presupune un număr crescut de ore de muncă necesare strict pentru Client, în vederea bunei funcționări a serviciilor contractate, ne rezervăm dreptul de a înainta Clientului o ofertă plătită pentru acest tip de serviciu și de a întrerupe asigurarea gratuită a administrării în cazul neacceptării ei.

 

9. Reguli plan RESELLER / plan VPS
Clientul are dreptul la propriile relații contractuale bazate pe prezența online furnizată de Kdix NET. În acest caz clientul rămâne din punctul nostru de vedere principalul partener contractual. Clientul este obligat să transmită mai departe termenii și condițiile prevăzute în acest document, tututor terțelor părți cu care are de-a face și să se asigure că aceștia înțeleg, acceptă și se conformează cu acestea.

În cazul schimbărilor care trebuie făcute clienților reseller-ului / deținătorului de VPS, acesta este obligat să coopereze. La cerere, acesta trebuie să ne furnizeze datele de contact ale clienților săi.
Kdix NET își rezervă dreptul să solicite în mod direct confirmarea scrisă pentru orice modificări care trebuie efectuate asupra clienților reseller-ului / deținătorului de VPS.

Reseller-ul / deținătorul de VPS este responsabil pentru orice încălcare a termenilor și condițiilor efectuate de proprii clienți. Aceasta include și răspunderea financiară pentru orice daune cauzate ca rezultat al acestor încălcări.
Reseller-ul / deținătorul de VPS acceptă să absolve Kdix NET de toate revendicările care pot surveni de la terțe părți și alți parteneri contractuali ai acestuia.

 

10. Politica de conținut
Serviciile oferite de Kdix NET vă dau libertatea de a încărca, desfășura și exploata aplicații atât pentru uz privat cât și pentru uz comercial.
Folosirea diverselor aplicații prin intermediul serviciilor Kdix NET se supune Termenelor și Condițiilor acelor aplicații.

Este responsabilitatea clientului identificarea informațiilor proprii și a celor aparținând altor persoane fizice, juridice și a oricăror alte entități. Respectarea și conformarea cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte tipuri de proprietate intelectuală revin în sarcina clientului și prin urmare, clientul se angajează să nu publice conținut care s-ar putea să încalce drepturile unor terțe părți sau legile în vigoare.
Echipamentele și rețeaua Kdix NET pot fi folosite doar în scopuri legale. Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informaţii, date sau materiale care încalcă dispoziţiile legale în vigoare sau care, în mod direct ori indirect pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă.

Sub nici o formă şi în nici o circumstanţă serviciile oferite de Kdix NET nu vor fi utilizate pentru comunicarea de, referirea la sau direcţionarea către nici unul (una) din următoarele.
• materiale sau conţinut informaţional care încalcă drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor precum şi orice alt drept de proprietate intelectuală aparţinând unei terţe persoane
• nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen, fără respectarea condiţiilor legale în vigoare
• pornografie infantilă
• amenințări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase
• orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia;
• text sau materiale de natură violentă
• conținut defăimător,insultător,denigrator sau calomnios
• conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu
• conținut cu caracter înșelător, fals, derutant sau fraudulos
• conținut care invadează intimitatea unei terțe părți sau încalcă drepturile legale ale acestuia
• conținut vulgar, obscen, indecent sau ilegal
• viruși, cai troieni sau altele similare
• software piratat sau care se adresează celor care piratează software ori practică orice activități similare

Clientul se obligă să răspundă solicitărilor Kdix NET cu privire la reclamațiile efectuate de terți în privința conținutul site-ului în termen de 5 zile de la primirea pe e-mail a notificării.
Kdix NET nu este obligat să verifice sau să revizuiască conținutul publicat de clienți.
Kdix NET își rezervă dreptul de a înlătura sau modifica la discreție orice conținut al clientului care este determinat că încalcă acești termeni și condiții cu o notificare în prealabil.
Kdix NET își rezervă dreptul de a suspenda contul oricărui client care încalcă aceste dispoziții fără vreo notificare în prealabil.

În cazul în care clientul colectează/procesează date personale este responsabilitatea acestuia să se asigure că această colectare/procesare este conformă cu legislația în vigoare.

 

11. Politica de utilizare
Această politică este necesară pentru a proteja calitatea serviciului de hosting.
Dorim să venim în întâmpinarea cerinţelor tuturor clienţilor noştri prin oferirea unor servicii de calitate, obiectiv care poate fi atins inclusiv cu sprijinul clientului.
Modalitatea în care clientul utilizează serviciile puse la dispoziţie de către Kdix NET este strâns legată de buna funcţionare a echipamentelor și a reţelei, fiind necesară asigurării unui mediu adecvat furnizării facilităţilor de hosting.

Nu permitem utilizarea programelor care rulează încontinuu în background.
Nu permitem rularea de scripturi prin cronuri setate la intervale mai mici de 5 minute.
Nu permitem utilizarea scripturilor CGI.

Următoarele activităţi sunt interzise:
• folosirea serviciilor Kdix NET în vederea creării sau transmiterii de viruşi informatici, worms, flooding, mail bombing ori angajarea în atacuri de tip denial of service
• utilizarea de scripturi pentru proxy sau IRC, sau de tipul FormMail, PhpShell sau altele similare, inclusiv scripturi comerciale ce conţin găuri de securitate cunoscute, Chat room, chat-uri wap; boţi IRC Egg Drops, trackere torrent, ș.a, top site-uri, jocuri online (excepție cele flash)
• colectarea de informaţii personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale
• accesul neautorizat la date, sisteme sau reţele (phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, etc), incluzând orice încercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului ori a reţelei sau de a creea breşe de securitate fără autorizarea proprietarului reţelei sau sistemului
• orice intervenţie asupra serviciului furnizat către un user, asupra unui server ori reţele precum: mail bombing, flooding, acţiuni deliberate de supraaglomerare a sistemului
• falsificarea pachetelor TCP-IP
• pentru a încărca fișiere virusate, corupte sau orice alt software sau aplicație similară care ar putea dăuna unei terțe părți
• pentru a restricționa sau împiedica orice alt utilizator de a folosi serviciile Kdix NET
• pentru a recolta sau colecta informații sau adrese de mail ale terțelor părți fără consimțământul acestora

Orice încercare de a aduce prejudicii serverelor sau clienților este strict interzisă. Orice activitate care afectează buna funcționare a serverului va fi considerată abuz și va fi apreciată ca o încercare de prejudiciere a celorlalți clienți colocați.
Orice script care presupune un potenţial risc de securitate sau poate afecta performanţa serverelor ori securitatea reţelei va fi în mod automat închis sau îndepărtat, fără notificare prealabilă.

Kdix NET își rezervă dreptul de a acţiona rapid în vederea eliminării, blocării sau resetării accesului la orice cont, aplicație, activitate sau informaţie care prin natura sa poate afecta funcționarea echipamentului respectiv a rețelei Kdix NET sau poate vătăma drepturile unui terţ.

Mail
În vederea bunei funcționări a schimbului de mesaje electronice următoarele dispoziții trebuie luate în vedere de către client.
Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin poștă electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Liste de mail / Newsletter
Pot fi operate liste email în condițiile în care persoanele își acordă consimțământul expres în această privință, consimțământ care trebuie înregistrat de operatorul listei și păstrat pe toată durata de viață a listei de mail.
Kdix NET solicită ca orice mail cu caracter comercial sau ca parte a unei liste de mailing să conțină opțiuni simple și vizibile de “double opt in/double opt out”.
Trimiterea masivă de email-uri determină consumarea resurselor unui server, această acțiune având un impact negativ asupra calității serviciilor recepționate de client și prin urmare avem câteva recomandări în această privință:
• trimiterea să se facă dimineața devreme (până în ora 09:00) sau seara după ora 22:00
• trimiterea să fie limitată la câteva zeci de mail-uri / minut

Nerespectarea acestor recomandări poate duce la :
• aglomerarea serverului de email din cauza fluxului foarte mare de cereri, ajungându-se în unele cazuri la blocarea serverului de mail
• blacklistarea IP-ului de pe care este efectuată trimiterea în mai multe liste de spam, cu repercusiuni asupra tuturor clienţilor care găzduiesc aplicaţii pe serverul în cauză
• ranking foarte scăzut la nivel de servicii de email precum Yahoo, Gmail, etc
• delay mare în transmiterea de email-uri
• livrarea către alte servere de email poate deveni imposibilă
• afectarea tuturor clienţilor conectaţi la reţea datorită funcţionării necorespunzătoare a serverelor.

Kdix NET nu limitează numărul de mail-uri care pot fi trimise pe oră dar monitorizează traficul SMTP și își rezervă dreptul de a interveni inclusiv prin ștergerea mesajelor trimise și contactarea clientului în cazul în care considerăm că o anumită trimitere nu se încadrează ca volum în pachetul de servicii achiziționat respectiv dăunează funcționării serverului.
În cazul în care clientul deține o listă de mail este recomandat să contacteze Kdix NET în vederea stabilirii unei bune practici de trimitere respectiv încadrarea într-un pachet de servicii optim acestuia.

Limita unui atașament este de 25MB.
Numărul maxim de recipienți al unui mesaj este de 25.

Nu recomandăm / permitem trimiteri cu un număr mai mare de abonați CC/BCC deoarece în cazul în care o singură adresă din cele destinatare este greșită/nefuncțională întreg mesajul va rămâne blocat pe server.
În vederea preîntâmpinării oricăror efecte negative în privința funcționării serviciilor, Kdix NET îşi rezervă dreptul de a limita în orice moment anumiţi parametrii ai serviciului de email oferit către clienţi.

Politica Anti Spam
Trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin servere ale unor terți pentru promovarea oricărui site sau oricărei aplicații găzduite pe rețeaua Kdix NET va avea ca și consecință suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără vreo notificare în prealabil.

Kdix NET nu permite utilizarea serviciilor sale în mod direct sau indirect pentru trimiterea, transmiterea, manipularea sau livrarea mesajelor email:
• nesolicitate (spam) cu încălcarea oricărei legi existente în această privință
• către adrese de mail obținute prin metode de recoltare
• către adrese care sunt incomplete sau inexacte
• care nu se supun celor mai bune practici din industrie
• către liste cumpărate, închiriate sau împrumutate
• către liste care vor genera un număr ridicat de plângeri SPAM
• către adrese care vor duce la listarea IP-ului în blacklist-uri
• care folosesc sau conțin header-e falsificate
• care folosesc sau conțin nume de domenii inexistente
• care ascund sau încearcă să complice aflarea punctului de origine al transmisiei
• care folosesc alte metode de adresare înșelătoare
• care folosesc numele de domeniu al unui terțe părți fără consimțământul lor
• trimise prin serverul unui terțe părți fără consimțământul lor
• care conțin informații false sau derutante

Clientul se obligă să raspundă solicitărilor Kdix NET cu privire la reclamațiile efectuate de terți în privința activității acestuia în termen de 5 zile de la trimiterea notificării.
Kdix NET își rezervă dreptul de a solicita oricând dovezi privind consimțământul dat de către abonat operatorului listei privind trimiterea de mesaje.
Kdix NET își rezervă dreptul de a solicita operatorului listei metodele de abonare/dezabonare prezentate abonaților.
Kdix NET își rezervă dreptul de a suspenda activitatea contului în cazul în care aceste prevederi nu sunt respectate.

Kdix NET nu poate garanta livrarea mesajelor email trimise de pe echipamentele respectiv rețeaua Kdix NET în Inbox-ul destinatarilor.

 

12. Resurse
Fiecare cont de găzduire partajat are propriile resurse în funcție de tipul pachetului achiziționat. Lista detaliată a acestor resurse poate fi observată accesând pagina utilizare resurse
Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse al acestora.
Kdix NET își rezervă dreptul de a contacta clientul în vederea unui upgrade al pachetului deținut sau cu sugestii de îmbunătațire a performanței dacă unul dintre sau toate resursele contului de găzduire deținut sunt deseori utilizate la capacitatea lor maximă.

Pe conturile de găzduire partajată nu pot fi stocate fișiere cu o mărime mai mare de 500 MB, excepție făcând copia de siguranță a contului.
Serviciile Kdix NET nu pot fi folosite pentru streaming audio, video, file sharing, image sharing.
Este, de asemenea, interzisă utilizarea serverelor noastre ca suport de stocare (ex: filme, mp3, poze, arhive, kit-uri software, etc.)

Kdix NET își rezervă dreptul de a suspenda fără o notificare în prealabil aplicațiile sau conturile a căror activitate îngreunează sau afectează în orice privință buna funcționare a serverului.

 

13. Valabilitate
Prezentul document este valabil pentru o perioadă nedeterminată.

Kdix NET îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului document, motiv pentru care clienţii sunt rugaţi să îl consulte periodic.

Dacă aveţi întrebări adiționale vă rugăm să ne contactaţi.

Ultima actualizare 12.3.2019